Προσωπικά Δεδομένα

Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ιδιωτικότητα

Η Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ (Secret Rooms) δεσμεύεται ότι δεν θα πουλήσει, μοιραστεί ή δημοσιεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με την Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD) και τον Κανονισμό 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Η Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ μέσω του EscapeAll.gr διατηρεί αρχείο με τις ακυρώσεις που πραγματοποιείτε και δύναται να ενημερώσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες για αυξημένη πιθανότητα ακύρωσης βάσει του ιστορικού σας. Αντίστοιχα, ενημέρωση πραγματοποιείται σε περίπτωση ταυτόχρονης/κοντινής χρονικά κράτησης σε παραπάνω από μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι ενημερώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την αποτροπή περιπτώσεων ακύρωσης τελευταίας στιγμής.

Περιεχόμενο

Οτιδήποτε βλέπετε σε αυτόν τον ιστότοπο έχει δημιουργηθεί και κατοχυρωθεί ως πνευματική ιδιοκτησία Η Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ.

Τρίτοι Προμηθευτές & Cookies

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Η Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

 Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του δικτύου εμφάνισης Google.

 Διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για το διαδίκτυο.

 Η Ι.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΟΕ συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

Η επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα των δωματίων απόδρασης του Secret Rooms συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάζει και να ενημερώνεται προσεκτικά για τους όρους αυτούς πριν από κάθε χρήση του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές και εάν δεν συμφωνεί θα πρέπει να ρυθμίσει ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) ή να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο www.secret-rooms.gr